PRESIDIET

Idrottsgillets presidium för 2024 formerar sig enligt nedan:

Nedan anges även vilka som är revisorer och vilka som ingår i valberedningen.

Jan-Olof Ericsson   President        janolof.e@telia.com           070-6579717

Kay Nilsson        Skattmästare       kaynilsson@yahoo.se       070-6554026

Jörgen Holmqvist   Vice president     jorgenholmqvist@hotmail.com      070-8579507

Göran Gustavsson       Vice president       goran.arne.gustavsson@gmail.com  0709-200234

Lars Bosrup        Vice president    lars.bosrup@bredband.net        070-8272485

Lasse Holmström    Vice president    lasseholmstrom7@gmail.com     0705-462223

Per Hällström    Gillespräntare       11peleha@gmail.com               0703-949521

REVISORER

Calle Erlandsson   Mail: callerland@gmail.com

Mats Andersson       Mail; mats-anders@telia.com  

VALBEREDNING          

Anders Östnäs  Mail: ostnasanders@gmail.com

Tommy Jönsson   Mail: tommy.e.jonsson@gmail.com