Det finns 118 stolar och varje medlem innehar en numrerad stol.   Följande medlemmar finns för närvarande.
Stolsmedlemmar