Sammanställning av alla tidigare sammankomster samt bildspel med glimtar från olika tillfällen.

Idrottsgillets sammankomster genom tiderna
Bildspel


H
ur började det hela?

Upprinnelsen till att Idrottsgillet startade var att Calle Erlandsson fick idén att man borde starta en typ av idrottens Rotary i Lund. Då skulle folk med erfarenheter från olika idrotter kunna träffas för att äta en bit mat och sedan lyssna på någon intressant föredragshållare. Calle pratade med K Arne Blom om idén och tillsammans såg de till att hitta lämpliga personer som kunde ingå i gillet inför kallelsen till det första mötet.

Idrottsgillets första sammankomst skedde den 24 oktober 1988 på restaurang Finn Inn. Talare var Tryggve Kastrup, innehavare av butiken Idrottsmagasinet på Klostergatan. Han pratade om “Lundahandbollens födelse”.

På sammankomsten den 30 januari 1989 utsågs Idrottsgillets första styrelse som fick följande sammansättning:
Jan Mårtensson                President

Bengt Andersson              Vice president

K Arne Blom                     Vice president

Car-Erik Erlandsson         Vice president & kassör

Sten Fristedt                    Vice president & sekreterare

På sammankomsten den 11 maj 1995 delades Idrottsgillets Stora pris ut för första gången och det tillföll Sten Sjögren, Lugi handboll.

På sammankomsten den 2 december 2010 utdelades Idrottsgillets ungdomsstipendi till Tommy Anderssons minne för första gången. Det tillföll Clara Monti-Danielsson och Maria Adler från Lugi handboll samt Emma Friberg och Vanessa Tellenmark från H 43

Idrottsgillet har genom åren haft många prominenta gäster, bl a har herrlandslaget i handboll under ledning av “Bengan” Johansson och Davis Cup-laget under ledning av “Jonte” Sjögren varit på besök. Sammankomsten den 5 december 1991 var länge den mest besökta (64 deltagare). Rubriken för mötet var “Rekordförsök!!!” och gästerna de tre löparlegendarerna Arne Andersson, Gunder Hägg och Lennart Strand.

Den 16 februari 2016 slogs rekordet då RF:s nytillträdde ordförande Björn Eriksson var på besök. Då kom hela 72 st personer. Detta rekord stod sig dock mindre än en månad. På nästkommande möte den 14 mars 2016 var fotbollsexperten och lundasonen Olof Lundh vår gäst. Då kom 75 personer.