Hedersmedlemmar är de som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för Idrottsgillet och de är:
Länk: Hedersmedlemmar