Vid kontakter med Idrottsgillet vänd dig i första hand till:
Jan-Olof Ericsson, President
Telefon:  070-6579717
Mail: janolof.e@telia.com
eller
Per Hällström, informationsansvarig
Tel:0703-949521
Mail: 11peleha@gmail.com