Särskilda ledamöter är de som fyllt 75 år före 2015. Det innebär att dessa inte betalar någon medlemsavgift.

Särskilda ledamöter