PRESIDIET

Idrottsgillets styrelse för 2021 formerar sig enligt nedan:

Nedan anges även vilka som är revisorer och vilka som ingår i valberedningen.

Michael Eng     President      micke59eng@gmail.com         076-8581828

Kay Nilsson     Skattmästare      kaynilsson@yahoo.se       070-6554026

Göran Gustavsson       Vice president    goran.arne.gustavsson@gmail.com 0709-200234

Jan-Olof Ericsson   Vice president    janolof.e@telia.com           070-6579717

Lars Bosrup        Vice president    lars.bosrup@bredband.net        070-8272485

Per Hällström    Gillespräntare       11peleha@gmail.             0703-949521

REVISORER

Calle Erlandsson   Mail: callerland@gmail.com

Leif Lindvall  

VALBEREDNING          

Anders Östnäs  Mail: ostnasanders@gmail.com

Anders Stenlåås  Mail: anders@stenlaas.se