IDROTTSGILLET LUND - VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Idrottsgillets styrelse avger härmed sin stadgeenliga verksamhets- berättelse för verksamhetsåret 1/1 2016 - 31/12 2016.

PRESIDIUM

Tommy Jönsson President

 Anders Stenlåås Vicepresident

 Göran Gustavsson Vicepresident

 Kay NilssonSkattmästare

 Michael Eng Gillesmästare

 Lasse Holmström Gillespräntare

REVISORER

Calle Erlandsson och Leif Lindvall

VALBEREDNING

 Arne Nilsson och Anders Östnäs

MEDLEMMAR

Idrottsgillet består enligt statuterna av 118 medlemmar. Sedan tidigare har vi hedersledamöter och från 2011 även kategorin avgiftsbefriad ständig ledamot.

IDROTTSGILLETS STORA PRIS OCH UNGDOMSSTIPENDIET 

Till mottagare av Idrottsgillets Stora Pris 2016 utsågs Ola Jonsson, ordförande i Lunds SK. Till mottagare av Ungdomsstipendiet till Tommy Anderssons minne utsågs Hanna Bergman, Poseidon SK, och Hanna Schmidt Axelsson, Fair Play TK. Båda priserna delades traditionsenligt ut vid årets sista sammankomst.

SAMMANKOMSTER

Nio sammankomster avhölls under 2016:

195 21/1: Lunds allsvenske domare.

Andreas Ekberg gjorde debut i allsvenskan den 19 juli 2009, 2013 utsågs han till årets domare i fotbollsallsvenskan. 35 var på plats på mötet.

196 16/2: Riksidrottsförbundets ordförande.

Nye RF-ordföranden Björn Eriksson drog rekordpublik när 72 kom och lyssnade på honom när allt om idrott dryftades.

197 14/3: Lundasonen Olof Lundh, hyllad profil på TV4 och Fotbollskanalen.

Vilket lag vinner allsvenskan i år? Hur går det för Sverige i EM? Hur har du det med Zlatan? Olof drog 75 personer till Arenan.

198 11/4: TV-sportens avgående chef Per Yng.

Vilken idrott passar bäst i TV? Vad kostar ett OS? Vad får vi se vad i framtiden? 38 var på plats.

199 18/5: Therese Sjögran och Klas Tjebbes från FC Rosengård.

Blir det guld i år igen för FC Rosengård? Ett samtal om fotboll, stjärnor och guld. 31 var på plats.

200 15/9: Malmö Redhawks.

27 gillesmedlemmar med gäster åkte till Malmö Arena och fick en rundvandring där Malmö Redhawks vd och sportchef Patrik Sylvegård berättade om sin karriär och om klubbens kommande säsong i SHL.

201 20/10: Var står svensk damhandboll?

Johanna Wiberg och Hanna Blomstrand om OS i Rio och EM i Sverige. 40 medlemmar och gäster lyssnade.

202 17/11: Livet är en häst.

Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap och docent i ekonomisk historia på Malmö högskola, berättade om hästkarlar, hästtjejer och hästälskare. 35 på plats.

203 13/12: Julbord med valmöte och prisutdelningar.

Utdelning av Stora priset och Ungdomsstipendiet till Tommy Anderssons minne. Dessutom ett samtal med meteorologen och gillesmedlemmen Mats Andersson om väder och idrott. 59 deltog i julbordet på Arenan.

Totalt besöktes de nio sammankomsterna av 412 medlemmar och gäster, ett snitt på 46 personer per möte.

Styrelsen har haft 9 sammanträden under 2016.

Hemsidan har utvecklats under året. Vi tackar Lars Rosenlind och Göran Gustavsson för det arbete de har lagt ner på hemsidan.

Lund 12 januari 2017

Tommy Jönsson   Anders Stenlåås   Michael Eng

Göran Gustavsson   Kay Nilsson   Lasse Holmström