PRESIDIET

Idrottsgillets styrelse för 2019 formerar sig enligt nedan:

Nedan anges även vilka som är revisorer och vilka som ingår i valberedningen.

Michael Eng     President      micke.eng@comhem.se         076-8581828

Kay Nilsson     Skattmästare      kaynilsson@yahoo.se       070-6554026

Göran Gustavsson       Vice president    goran.arne.gustavsson@gmail.com 0709-200234

Olof Jakobsson     Vice president    olof.jakobsson@har.lu.se       0705-123720

Jan Järlid      Vice president    jan.jarlid@hotmail.com      046-362782

Per Hällström    Gillespräntare    pingisnet@hotma949521il.com   0703-949521

REVISORER

Calle Erlandsson   Mail: callerland@gmail.com

Leif Lindvall  

VALBEREDNING          

Anders Östnäs  Mail: ostnasanders@gmail.com

Anders Stenlåås  Mail: anders@stenlaas.se