PRESIDIET

Idrottsgillets styrelse för 2017 formerar sig enligt nedan:

Nedan anges även vilka som är revisorer och vilka som ingår i valberedningen.

Tommy Jönsson

President    

tommy.e.jonsson@gmail.com

0709-413606

Anders Stenlåås

Vicepresident

anders@stenlaas.se

046-151501

Göran Gustavsson

Vicepresident

goran.arne.gustavsson@gmail.com

070-9200234

Kay Nilsson

Skattmästare

kaynilsson@yahoo.se

070-6554026

Michael Eng

Gillesmästare

micke.eng@comhem.se

076-8581828

Lasse Holmström

Gillespräntare

lasse.holmstrom7@gmail.com

070-5462223
REVISORER

Calle Erlandsson

Leif Lindvall

VALBEREDNING          

Anders Östnäs

Arne Nilsson