Vid kontakter med Idrottsgillet vänd dig i första hand till:
Michael Eng, President
Tel: 076-8581828
Mail: micke.eng@gcomhem.se
eller
Per Hällström, informationsansvarig
Tel:0703-949521
Mail: pingisnet@hotmail.com