Vid kontakter med Idrottsgillet vänd dig i första hand till:
Tommy Jönsson, President
Tel: 0709-413606
Mail: tommy.e.jonsson@gmail.com
eller
Lasse Holmström, informationsansvarig
Tel:0705-462223
Mail:lasseholmstrom7@gmail.com